Heya
井筒 - IZUTSU
Ichimon
時津風一門 - Tokitsukaze
Directeur
井筒 好昭 - Izutsu (Sakahoko)
Sekitori
Kakuryu
Anciens sekitori
Terao, Sakahoko, Kirishima, Sasshunada
Site internet
http://homepage3.nifty.com/izutsurm/
Le site français du sumo
'izutsu',