Heya
松ヶ根 - MATSUGANE
Ichimon
二所ノ関一門 - Nishonoseki
Directeur
松ヶ根 六男 - Matsugane (Wakashimazu)
Sekitori
Shohôzan
Anciens sekitori
Wakakosho , Nakao, Harunoyama,
Site Internet
http://www.tom-tour.co.jp/matsugane/
Le site français du sumo
'matsugane',