Heya
鳴戸 - NARUTO
Ichimon
二所ノ関一門 - Nishonoseki
Directeur
鳴戸 俊英 - Naruto (Takanotsuru)
Sekitori
Kisenosato, Wakanosato, Takayasu , Takanoyama
anciens Sekitori
Takanotsuru, Takanowaka
Site internet
http://homepage2.nifty.com/naruto-beya/
Le site français du sumo
'naruto',