Heya
阿武松 - OUNOMATSU
Ichimon
二所ノ関一門 - Nishonoseki
Directeur
阿武松 広生 - Onomatsu (Masurao)
Sekitori
Wakakoyu, Daido, Masuraumi, Amuru
Anciens Sekitori
, Katayama, Furuichi
Site Internet
http://www4.zero.ad.jp/onomatu/
Le site français du sumo
'ounomatsu',