Heya
友綱 - TOMOZUNA
Ichimon
立浪一門 - Tatsunami
Directeur
友綱 隆登 - Tomozuna (Kaiki)
Coach
武隈 秀男 - Takekuna (Kurohimeyama)
玉垣 伸哉- Tamagaki (Tomonohana)
浅香山 博之- Asakayama (Kaiô)
Sekitori
Kaisei
Anciens sekitori
Sentoryu, Kaido , Kaiki, Kaio
Site Internet
http://www.tomozuna-beya.jp/
http://www.tomozuna-beya-fansite.biz/
Le site français du sumo
'tomozuna',